Funda
NVM | Web-makelaardij

Verkoop uw woning samen met een erkend makelaar

voor een vast bedrag van € 799,- (incl. btw)

Lid NVM

Web-makelaardij.nl is onderdeel van 11 Makelaars BV.  11 Makelaars B.V. is lid van de NVM en gevestigd in Landsmeer. Landelijk worden taxaties buiten de werkgebieden van deze kantoren uitgevoerd door een gelieerd netwerk van NVM makelaarskantoren. Dagelijkse leiding van NVM ondernemingslidmaatschap Niels A. Eering RMT, postadres voor correspondentie: Burgemeester Postweg 5 te Landsmeer (1121 JA). Op onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.


Algemene Voorwaarden en Tarieven

  • Op onze dienstverlening zijn de Algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van toepassing, met uitzondering van hetgeen afwijkend hieronder is bepaald.
  • Gezien ons voordelige internettarief, dient opdrachtgever de factuur ad/ euro 699,= inclusief BTW vooraf te voldoen. Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan, is 11 makelaars B.V. gerechtigd om haar dienstverlening op te schorten.
  • Opdrachtgever dient de navolgende stukken aan te leveren: eigendomsbewijs, foto's, verkooptekst, ingevulde vragenlijst (aanlevering door 11 Makelaars B.V.), kopie legitimatie en indien van toepassing: erfpachtsvoorwaarden, splitsingsakte, splitsingstekening, jaarrekening Vereniging van Eigenaren, statuten, huishoudelijk reglement, notulen van de laatste jaarvergadering (VvE).
  • De opdracht loopt ten hoogste 1 jaar of zoveel korter als dat de woning verkocht is. Opdrachtgever is verplicht 11 Makelaars op de hoogte te stellen van een lopende onderhandeling of transactie.
  • De dienstverlening omvat in geen geval: bezichtigen of rondleiden van (kandidaat-) kopers (of diens makelaar, taxateur of derden), het opstellen van een koopovereenkomst, eindinspectie, (aanwezigheid bij) notariele levering, juridische bijstand. 
  • Wordt de opdracht binnen 24 uur voor de geplande opdracht (of daarna) geannuleerd, dan wordt de helft van het overeengekomen tarief in rekening.
  • Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
  • Indien binnen twee jaar dezelfde woning door dezelfde opdrachtgever te koop wordt gezet, krijgt u 25% relatiekorting op het huidige tarief.
  • Onze tarieven zoals deze vermeld staan op deze website zijn inclusief BTW en alle overige kosten zoals leges, kantoorkosten, verschotten, kadasterkosten etc. Gemeentelijke leges worden alleen extra in rekening gebracht als de gemeente hiervoor kosten in rekening brengt en deze het bedrag van € 15,-- overschrijden. Uiteraard worden alleen de daadwerkelijke kosten van de gemeente in rekening gebracht.


Vraag de brochure aan

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Vraag dan nu de brochure aan.

Huis verkopen? Web-makelaardij verkoopt beter dan de meeste NVM makelaars.